top of page
Zoeken

FANNIE LOU HAMER EN HET FREEDOM FARMS COÖPERATIEF

 - Lútsen van der Sluis -Fannie Lou Hamer was een buitengewone burgerrechtenactiviste, geboren op 6 oktober 1917, in Montgomery County, Mississippi, Verenigde Staten. Haar leven was doordrenkt met verzet, moed en toewijding aan de strijd tegen rassendiscriminatie en voor burgerrechten. Ze groeide op in armoede, in een tijd waarin zwarte mensen in het zuiden van de Verenigde Staten werden geconfronteerd met wijdverbreide onderdrukking en segregatie. 


Hamer was onvermoeibaar in haar streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Haar activisme begon serieuze vormen aan te nemen in de jaren 1960, toen ze betrokken raakte bij de burgerrechtenbeweging, met name bij de Mississippi Freedom Summer van 1964. Ze werd een prominent lid van de Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) en speelde een cruciale rol bij het mobiliseren van zwarte stemmers in het zuiden, ondanks ernstige tegenstand en intimidatie. 


Een van de meest opmerkelijke prestaties van Fannie Lou Hamer was de oprichting van de Freedom Farms Cooperative, die een centrale rol speelde in de economische empowerment van zwarte boeren in Mississippi. De Freedom Farms werden opgericht als een reactie op de wijdverbreide discriminatie en economische achterstelling waarmee zwarte boeren werden geconfronteerd. Hamer geloofde sterk in economische autonomie en voedselsoevereiniteit als een sleutel tot bevrijding en gelijkheid voor zwarte gemeenschappen. 


De Freedom Farms waren niet alleen bedoeld als bron van inkomsten, maar ook als een symbool van zelfredzaamheid en verzet tegen onderdrukking. Hamer geloofde dat zwarte boeren in staat moesten zijn om hun eigen land te bezitten en te cultiveren, zonder te worden onderdrukt. De coöperatie bood training, ondersteuning en collectieve middelen aan zwarte boeren, waardoor ze zich konden organiseren en hun landbouwactiviteiten konden verbeteren.  


Het succes van de Freedom Farms was opmerkelijk en inspireerde vele anderen in de burgerrechtenbeweging en daarbuiten. Het diende als een model voor economische zelfredzaamheid en gemeenschapsopbouw in een tijd van intense raciale spanningen en sociale onrust. Hamer en haar medestrijders gebruikten de Freedom Farms als een platform om de aandacht te vestigen op de structurele ongelijkheden waarmee zwarte boeren werden geconfronteerd en om te pleiten voor verandering op zowel lokaal als nationaal niveau. 


Naast haar werk met de Freedom Farms bleef Fannie Lou Hamer een onvermoeibare pleitbezorger voor burgerrechten, waarbij ze voortdurend de aandacht vestigde op kwesties als stemrechten, onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding. Haar vastberadenheid en moed brachten haar vaak in conflict met de gevestigde macht, maar ze bleef onvermoeibaar doorgaan met haar strijd, zelfs op de momenten van ernstige tegenslagen en persoonlijke tragedies. 


Hamer was een fervent pleitbezorger voor vrouwenrechten. Als Afro-Amerikaanse activiste benadrukte ze het belang van gelijke rechten voor zwarte vrouwen, en haar moedige optreden leidde tot verandering, zoals het zijn van een rolmodel en als medeoprichter van de Mississippi Freedom Democratic Party zorgde ze voor gelijke vertegenwoordiging van zwarte vrouwen binnen de Democratische Partij. Daarnaast leidde haar inzet tot een grotere erkenning van wat we vandaag de dag intersectionaliteit noemen; het samenvallen van diverse vormen (ras, gender, seksuele geaardheid) van maatschappelijk onrecht, ongelijkheid en onderdrukking.  


Fannie Lou Hamer stierf op 14 maart 1977, maar haar nalatenschap leeft voort in de voortdurende strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Haar bijdragen aan de burgerrechtenbeweging en haar inzet voor economische rechtvaardigheid blijven mensen van over de hele wereld inspireren en motiveren. De Freedom Farms blijven een monument voor haar visie op empowerment en gemeenschapszin, en een herinnering aan de kracht van vastberadenheid en collectieve actie in de strijd tegen onderdrukking en ongelijkheid. 


Verder lezen, luisteren en kijken 

  • Frank en Zwiers, Solidariteit in de Mississippi delta: ‘Je deelt wat je hebt: samen voorwaarts', Groene Amsterdammer 27-4-2023. 

  • Brooks, Fannie Lou Hamer: America’s Freedom Fighting Woman, 2020. 

  • Blain, Until I Am Free: Fannie Lou Hamer’s Enduring Message to America, 2021 

 

Foto: John Dominis, DNC 1964, Atlantic city, New Jersey, Verenigde Staten. 


Comments


bottom of page