top of page
Zoeken

KRATESIPOLIS

 - Alena Riha -Soldaten volgen koningen en generaals in de strijd. Mannen. Deels ook vrouwen van koninklijke bloede, vooral om de laatste redenen. Een vrouw in het oude Griekenland slaagde er echter in om krijgers om zich heen te verzamelen zonder koninklijke aanspraak. We hebben het over Cratesipolis, meesteres van Korinthe en Sicyon.

De achtergrond van Cratesipolis is onduidelijk. Speculaties variëren van een Macedonische edelvrouw tot een aristocrate uit een Griekse stadstaat. Cratesipolis was waarschijnlijk niet haar geboortenaam, want het lijkt waarschijnlijker, vanwege de betekenis "Zij die de Stad regeert", dat ze die later kreeg. Ze was getrouwd met Alexander, zoon van Polyperchon, een Macedonische generaal. Nadat haar man in 315 voor Christus was verraden en vermoord door vermeende vrienden uit Sicyon, nam Cratesipolis niet alleen de leiding van zijn mannen over, maar was ze ook vastbesloten om dit verraad te wreken.


Maar waarom volgden de krijgers haar? Diodorus schrijft dat Cratesipolis erg populair was onder de soldaten. Want ze won hun loyaliteit en bewondering vooral door haar vriendelijkheid. Ze onderscheidde zich door haar gewoonte om diegenen te helpen en te steunen die weinig of geen middelen hadden. Ze liet echter al snel zien dat er achter de zachte glimlach staal schuilging. De inwoners van Sicyon wapenden zich tegen haar om hun onafhankelijkheid te herwinnen. Er wordt gezegd dat ze geloofden dat ze gemakkelijk zouden winnen van een vrouw. Maar ze hadden het helemaal mis.

Hoe de strijd verliep is niet gedocumenteerd. In ieder geval versloeg ze de aanvallers en volgens Diodorus lijkt het erop dat Cratesipolis inderdaad een vrouw was die politiek en militair goed onderlegd was. Na haar overwinning liet ze dertig mannen, vermoedelijk de leiders van de opstand en moordenaars van haar man, kruisigen. Ze nam de heerschappij over van zowel Sicyon als Korinthe en Grabowski denkt dat ze zelfs politiek invloedrijk was buiten haar heerschappij. Haar heerschappij duurde slechts een paar jaar, want in 308 voor Christus droeg Cratesipolis de steden over aan Ptolemaeus van Egypte. Het is niet duidelijk waarom ze dat deed en de meningen over haar beweegredenen lopen uiteen. Aan de ene kant wordt gezegd dat ze vertrok en deed alsof ze versterkingen uit Sicyon haalde om haar mannen te redden van een gevecht omdat ze wist dat ze zich nooit zouden overgeven.

Aan de andere kant wordt er gespeculeerd dat ze Ptolemaeus als een vriend beschouwde en vrijwillig de steden aan hem overdroeg omdat ze overhoop lag met Cassander. Een andere theorie is dat ze niet aan de eisen van het garnizoen in Korinthe kon voldoen en dat dat de reden was dat ze zich aanvankelijk tegen Ptolemaeus wilden verzetten.


Ook al zullen we er waarschijnlijk nooit achter komen, we weten wel dat ze uiteindelijk met haar mannen naar de stad Patrae in Achaia ging. Het jaar daarop zou ze weer in contact zijn gekomen met een andere belangrijke speler in de Diadochi-oorlogen: Demetrius. Er wordt gezegd dat hij haar wilde ontmoeten, nadat hij van haar al even beroemde schoonheid had gehoord. De ontmoeting heeft echter nooit plaatsgevonden, omdat zijn vijanden hem eerst verrasten.


Toch moeten we voorzichtig zijn met de historiciteit van deze gebeurtenis, want Plutarchus is onze enige bron. We leren niets meer over het latere leven van Cratesipolis en het is mogelijk dat ze de rest van haar leven in Patrae doorbracht. Toch heeft ze een erfenis achtergelaten, want ze is een van de weinige bekende vrouwen in de Griekse oudheid die in haar eigen naam steden regeerde en mannen die haar trouw waren de strijd in leidde. Dit is echt een prestatie, vooral omdat ze niet van koninklijke bloede was, noch een man, en de loyaliteit van haar troepen won met een "ongewoon" middel: Vriendelijkheid en liefdadigheid.

 

Afbeelding: Alena Riha (2024)

Comments


bottom of page